“Invloed van kindermisbruik op de hersenfuncties”

//lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/163/838/RUG01-002163838_2014_0001_AC.pdf

bron: Universiteit Gent

“Gerapporteerde problemen van slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd”

//www.wodc.nl/binaries/cahier-2012-6-volledige-tekst-nw_tcm28-72522.pdf

bron: Ministerie van veiligheid en justitie, wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum

“Kindermishandeling, economische gevolgen op de lange termijn”

//www.escap.eu/bestanden/Research/Child%20abuse/artikel_speetjens_2016.pdf

bron: escap.eu