Wanneer er instemming is en rekening gehouden wordt met elkaar kan seksueel contact prettig zijn. Bij seksueel misbruik is er echter sprake van gedwongen seksueel contact. Hieronder vallen ook ongewenste seksueel getinte aanrakingen of opmerkingen, of dat je gedwongen wordt ergens naar te kijken. Bij seksuele intimidatie word je weliswaar niet aangeraakt, maar ook dan kun je emotionele schade oplopen.

Bij meisjes en vrouwen is de pleger bijna altijd (in ongeveer 99% van de gevallen) een man of meerdere mannen.
Bij mannelijke slachtoffers onder 16 jaar is de pleger vaker een man (59%) dan een vrouw (38%).
Bij mannelijke slachtoffers boven de 16 jaar is de pleger vaker een vrouw (79%) dan een man (21%)

Om de schadelijke gevolgen van seksueel misbruik aan te pakken is meestal een psychotherapeutische behandeling nodig. In deze praktijk kun je dit combineren met de extra mogelijkheden die hypnotherapie te bieden heeft. Op de volgende pagina kun je lezen hoe hypnotherapie wordt ingezet bij de behandeling van mannen, vrouwen of kinderen die slachtoffer zijn (geweest) van seksueel misbruik, zie link; http://www.waterlandpraktijk.nl/home/hypnotherapie-voor-mannen-en-vrouwen-die-seksueel-misbruikt-zijn/

Nieuw: Zelf heb ik onderzoek gedaan naar slachtoffers van vrouwelijke daders Schoppenvrouw aangekaart – de vrouwelijke dader van seksueel misbruik en haar slachtoffer(s). Lucia Rademaker (2014). Hieruit blijkt dat een taboe er de oorzaak van is dat zowel daders, als slachtoffers, als hulpverleners te weinig zicht hebben op de feiten rond dit thema.