Seksueel misbruik bij mannen en jongens

Taboe seksueel misbruik bij mannen en jongens

In het dagelijks leven sluiten mensen vaak hun ogen wanneer er op het gebied van seksueel geweld individuele verhalen binnen de media verschijnen. Het wordt misschien vluchtig bekeken, maar meteen daarna is er geen aandacht voor omdat het altijd een taboe zal blijven.

Want hoe ga je als slachtoffer van seksueel geweld het gesprek aan binnen een directe omgeving. Het kost zoveel moeite en geeft enorme alertheid om die eerste stap te zetten tegenover een gesprekspartner, want hoe is hun reactie (non)verbaal.

Waar nauwelijks of zelden over geschreven wordt zijn jongens die incest hebben ervaren en/of met regelmaat verkracht worden door pedoseksuelen, een meervoudig taboe .

En omdat wij nu aandacht vragen voor mannelijke mede-lotgenoten geven we een verwijzing naar het boek “Geen woord” geschreven door Frank Hut. Met zijn boek wil Frank mensen de ogen openen: doorbreek het taboe, laat misbruik geen geheim blijven”.

Misbruik mag geen geheim blijven en dus openen we een gedeelte op het forum voor mannen wiens leven vaak verwoest zijn door vele en diverse vormen van seksueel geweld.


Seksueel misbruik bij jongens komt voor…

De cijfers liegen er niet om. Van alle geregistreerde slachtoffers van seksueel misbruik is 33 procent jongen. Dat komt naar schatting neer op negen á tien procent van alle Nederlandse jongens. Onderstaand worden de effecten van seksueel misbruik op jongens besproken en welke signalen zij afgeven.

Het effect op seksualiteit

Uit onderzoek weten we dat jongens en meisjes stapsgewijs seksuele ervaringen opdoen. Wanneer seks aan een jongen wordt opgedrongen, verloopt die ontwikkeling anders en kunnen seksuele problemen ontstaan. Jongens worden vaak onzeker over hun seksuele voorkeur. Ze kunnen last hebben van: gevoelens van minderwaardigheid, geen contact voelen met hun eigen lichaam, excessief masturberen, juist een afkeer hebben van seks of bang zijn van intimiteit.

Als de jongen tijdens het misbruik een erectie kreeg, kan dat zeer verwarrend zijn. Afgaand op zijn lichamelijke reactie ervoer hij lust, terwijl hij het misbruik vervelend vond. Een erectie en een zaadlozing zijn vaak een automatische reactie op fysieke stimulatie. plegers gebruiken de fysieke reactie van een jongen vaak ten onrechte als bewijs, om aan te tonen dat de jongen het zelf heeft gewild.

Het effect op de identiteit

Jongens ontwikkelen in de loop van hun leven ideeën en verachtingen over mannelijk gedrag. Seksueel misbruikte jongens ervaren een spanningsveld tussen hun slachtofferschap en hun beelden over mannelijke seksualiteit. Generaliseren kan men zeggen dat jongens zichzelf vaak een actieve, initiatief nemende en dominerende rol geven. Het traditionele beeld is: een man is geïnteresseerd in seks en hij kan zich verweren tegen iets wat hij niet wil. Pijn en verdriet verbijt hij. Het gevoel van machteloosheid tijdens het misbruik staat hier haaks op. Veel jongens vinden het moeilijk om zichzelf als slachtoffer te zien. Een meisje zei bijvoorbeeld: “Mijn vader zit aan me”. Jongens zeggen: “Ik ga met mijn moeder naar bed”. Jongens reageren op seksueel misbruik vaak met grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van anderen. Soms trekken ze zich juist terug. Afhankelijk van vele factoren kan het misbruik tot persoonlijkheidsstoornissen leiden. Factoren zijn: ernst, duur en frequentie van het misbruik, samenhangend met andere vormen van kindermishandeling (emotionele verwaarlozing, fysiek op psychisch geweld), de wijze waarop de jongen wordt opgevangen (thuis of elders), de leeftijd en de persoonlijkheid van de jongen.

“Bij jongens telt vooral de schaamte. Het geheim wordt zo goed bewaard dat je soms geen kant op kan. Het isolement van de jongen is dat groot. Bij meisjes zie je wel dat ze geheimen delen met een vriendin. Jongens doen dat minder, zij houden hun ‘image’ ten koste van alles hoog.”

Signalen herkennen

Er zijn signalen die kunnen wijzen op misbruik. Bijvoorbeeld:

 • negatief zelfbeeld;
 • concentratieproblemen;
 • plotselinge gedragsverandering, acting out, terugtrekken;
 • angst voor aanraking;
 • minderwaardigheidsgevoelens;
 • onhandelbaar of onverschillig gedrag;
 • (seksueel) agressief gedrag, vernielzucht;
 • verslaving;
 • fysieke en psychosomatische klachten;
 • moeite om anderen te vertrouwen;
 • prostitutie.

Bij veel jongens zijn geen signalen merkbaar. Jongens zelf bagatelliseren veelal het misbruik of presenteren een ander probleem.

Bron: folder van TransAct: seksueel misbruikte jongens

Translate »

Stichting Seksueel Geweld