Belangrijke links

Paroxetine / Seroxat

Paroxetine is sinds 1991 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Seroxat en het merkloze Paroxetine. Het is te verkrijgen in tabletten en drank.

1. Wat doet dit middel en waarbij wordt het gebruikt?
Paroxetine behoort tot de groep geneesmiddelen serotonine-heropnameremmers, ofwel SSRI’s. Het regelt in de hersenen de hoeveelheid serotonine. Deze natuurlijk voorkomende stof speelt een rol bij emoties en stemmingen. SSRI’s verbeteren de stemming en verminderen angsten. Artsen schrijven het voor bij depressiviteit en bij angststoornissen, zoals dwangneuroses, paniekstoornissen en sociale fobie�n.

Depressie
Verschijnselen
Bij depressiviteit is er sprake van een sombere stemming, geen interesse en plezier meer in de dingen van het leven. Iemand die depressief
is, voelt zich vaak waardeloos en heeft schuldgevoelens. Ook kunnen
mensen met depressiviteit snel ge�rriteerd zijn en moeite hebben met inslapen of doorslapen. Dergelijke klachten kunnen ook optreden bij vrouwen vlak voor de menstruatie.

Werking
Paroxetine vermindert deze verschijnselen bij ongeveer zes op de tien mensen. U voelt zich energieker en uw stemming verbetert. Het kan echter wel vier tot zes weken duren voor u dit effect merkt. Het is belangrijk om het middel dan nog ongeveer een halfjaar te blijven gebruiken. U voorkomt hiermee dat de depressiviteit terugkomt.

Consequent gebruiken
Hoewel de werking tegen depressiviteit pas na een aantal weken inzet, kunt u wel meteen na het begin van de behandeling last krijgen van bijwerkingen. Stop dan niet met het gebruik, want meestal verminderen
de bijwerkingen als u gewend bent geraakt aan het middel. Vaak verdwijnen ze zelfs.

Angstgevoelens en gespannenheid
Paroxetine wordt gebruikt bij verschillende soorten angststoornissen, zoals dwangneurosen, paniekstoornissen en sociale fobie�n.

Dwangstoornis
Verschijnselen
Een dwangneurose, zoals smetvrees, is een angststoornis waarbij mensen de drang voelen om voortdurend bepaald handelingen uit te voeren, zoals overdreven vaak schoonmaken en wassen. Een medische term voor een dwangneurose is een ‘obsessief-compulsieve stoornis’.

Behandeling
Paroxetine werkt bij ��n tot twee van de vier mensen tegen deze neuroses. Gesprekken met een psychiater of psycholoog (gedragstherapie) lijken beter te werken, namelijk bij drie op de vier mensen.

Effect
U merkt het effect van paroxetine niet meteen, maar pas na ��n tot drie maanden. Ondanks dat kunt u wel meteen na het begin van de behandeling last krijgen van bijwerkingen. Stop dan niet met het gebruik, want meestal verminderen de bijwerkingen als u gewend bent geraakt aan het middel. Vaak verdwijnen ze zelfs.

Paniekstoornis
Verschijnselen
Bij een paniekstoornis hebben mensen ongewoon sterke aanvallen van paniek. Deze aanvallen gaan gepaard met allerlei lichamelijke verschijnselen zoals zweten, trillen, duizeligheid, misselijkheid en hartkloppingen. Ook heeft men vaak een voortdurende angst om opnieuw een paniekaanval te krijgen. Hiervan heeft iedereen wel eens in geringe mate last.

Behandeling
Als de klachten extreem vaak voorkomen en zeer heftig zijn, dan kunnen ze uw welzijn en dat van de mensen in uw omgeving sterk verminderen.
In dat geval kan uw arts een behandeling met paroxetine proberen.
Verder zal uw arts u door middel van gesprekken helpen.
Effect

Het effect van paroxetine merkt u niet meteen, maar pas na drie tot vijf weken. De eerste twee weken van de behandeling kunt u zelfs meer last van angst krijgen. Ook heeft u de eerste weken meer kans op bijwerkingen. Stop dan niet met het gebruik, meestal verminderen de bijwerkingen als u gewend bent geraakt aan het middel. Vaak verdwijnen ze zelfs.

Sociale fobie
Verschijnselen
Bij een sociale fobie hebben mensen een extreme en ongezonde angst voor kritiek van anderen. Men heeft daarbij last van lichamelijke verschijnselen, zoals trillen, zweten, blozen en hartkloppingen. Hiervan heeft iedereen wel eens in geringe mate last.

Behandeling
Als de klachten extreem vaak voorkomen en zeer heftig zijn, dan kunnen ze uw welzijn sterk verminderen. In dat geval kan uw arts een behandeling met paroxetine proberen. Paroxetine werkt bij ��n tot twee van de vier mensen tegen deze neuroses. Gesprekken met een psychiater of psycholoog (gedragstherapie) lijken beter te werken, namelijk bj drie op de vier mensen

Effect
U merkt het effect van paroxetine niet meteen, maar pas na ��n tot drie maanden. Ondanks dat kunt u wel meteen na het begin van de behandelign last krijgen van bijwerkingen. Stop dan niet met het gebruik, want meestal verminderen de bijwerkingen als u gewend bent geraakt aan het middel. Vaak verdwijnen ze zelfs.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?
Naast het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. Dit is het geval bij ��n op de vier tot vijf mensen. De belangrijkste bijwerkingen zijn maagdarmklachten, slapeloosheid, hoofdpijn, zweten, trillen, seksule stoornissen, droge mond, sufheid, wazig zien, bloedingen, gewichtsveranderingen, overgevoeligheid en rusteloosheid.

Regelmatig
Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, diarree en krampen. Dit gaat meestal binnen enkele dagen over, als u gewend bent geraakt aan het middel. U heeft minder last van deze bijwerkingen als u het middel met wat voedsel inneemt. Ook kunt u de arts vragen een dosering voor te schrijven waarmee u langzamer opbouwt.

Sufheid, slaperigheid en een verminderd reactievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem daarom geen risicovolle activiteiten.

Slapeloosheid. Heeft u hier last van, neem het middel dan altijd ’s ochtends in.

Hoofdpijn, rusteloosheid, verwardheid, angst en nervositeit. Dit treedt vooral op aan het begin van de behandeling en wordt vanzelf minder.

Zweten, trillen en bibberen. De ziekte van Parkinson kan door paroxetine verergeren. Raadpleeg uw arts als u hier te veel last van heeft.

Seksuele stoornissen, zoals minder zin in vrijen, moeilijke
erectie en te late zaadlozing. Deze bijwerkingen gaan over als u met het middel stopt. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.

Droge mond. Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.
Soms
Wazig zien.

Sneller en langer bloeden bij een verwonding. Dit merkt u ook aan blauwe plekken en bloedneuzen. Raadpleeg uw arts als u daar vaak last van heeft.

Gewichtsverandering. Vraag uw huisarts om een verwijzing naar een di�tist als de gewichtsverandering te groot en ongewenst is.

Soms treedt overgevoeligheid voor dit middel op. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten, soms treedt ook koorts op. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor paroxetine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.

Moeilijk stil kunnen zitten en rusteloosheid. Vooral mensen met de Ziekte van Parkinson, kunnen hier meer last van krijgen. Raadpleeg uw arts als dit gebeurt, mogelijk moet de dosering van paroxetine verlaagd worden.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart, waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft dit middel een wisselwerking met andere medicijnen
De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen zijn:
andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.

ontstekingsremmende pijnstillers. Gelijktijdig gebruik van paroxetine en deze middelen geeft kans op een maagbloeding. Maagbloedingen komen wel eens voor bij het gebruik van ontstekingsremmende pijnstillers. Dit risico is hoger als u ook paroxetine gebruikt. Gebruik daarom liever paracetamol als pijnstiller. Die heeft dat nadeel niet.

Middelen tegen depressie van de tricyclische groep. Dit zijn amitriptyline, clomipramine, dosulepine, doxepine, imipramine, maprotiline, nortriptyline en trimipramine. De hoeveelheid van deze middelen in het bloed kan toenemen. Hierdoor kunnen ze te sterk werken en meer bijwerkingen geven als u ze tegelijk met paroxetine gebruikt. Raadpleeg uw arts, zodat deze eventueel de doseringen kan verlagen. Ook als u al gestopt bent met dit middel kan het enkele dagen tot weken duren voor u een ander middel tegen depressiviteit veilig kunt gebruiken.

Sommige andere middelen tegen depressiviteit, namelijk fenelzine (Nardil), tranylcypromine (Parnate), moclobemide (Aurorix) en trazodon (Trazolan), kunnen te sterk werken en meer bijwerkingen geven als u ze tegelijk met paroxetine gebruikt. Raadpleeg uw arts, zodat deze eventueel de doseringen kan verlagen. Ook als u al gestopt bent met dit middel kan het enkele dagen tot weken duren voor u een ander middel tegen depressiviteit veilig kunt gebruiken.

selegiline (Eldepryl), een middel tegen de ziekte van Parkinson. Selegiline en paroxetine kunnen elkaars werking versterken en daardoor meer bijwerkingen geven. Ook als u al gestopt bent met dit middel kan het enkele dagen tot weken duren voor u selegiline veilig kunt gebruiken.

ritonavir of Norvir. Dit is een middel tegen virusinfecties, zoals het HIV. Het kan de bijwerkingen van paroxetine versterken. Neem contact op met uw arts als u dit merkt.

dextromethorfan (Daromefan, Daronlan, Dampo drank en capsules), een middel tegen hoest. In combinatie met paroxetine kunnen ernstige bijwerkinge optreden. U mag deze middelen tegen hoest niet gebruiken.
Overleg met uw arts of apotheker over een alternatief.

sibutramine, een middel tegen overgewicht. In combinatie met dit middel kunnen in zeer zeldzame gevallen zeer ernstige bijwerkingen ontstaan.

Cyproheptadine, een middel tegen onder andere allergie, kan de werking van paroxetine verminderen. Overleg met uw arts. Misschien kan deze u een ander anti-allergiemiddel voorschrijven of de dosis paroxetine wat verhogen. Als u merkt dat de klachten waar u paroxetine gebruikt toenemen, moet u dat bij uw arts melden.

De bloedverdunners acenocoumarol (Sintrom) en fenprocoumon (Marcoumar). Paroxetine kan de werking van de bloedverdunner versterken. Neem contact op met de trombosedienst als u paroxetine gaat gebruiken, de dosis verandert of als u stopt met het gebruik.

Een middel tegen migraine, namelijk sumatriptan (Imigran), en een pijnstiller tramadol (Tramal). In combinatie met paroxetine is er een kleine kans op een ernstige bijwerking. Overleg hierover met uw arts. Misschien kunt u en ander middel gebruiken.
4. Als ik dit middel gebruik, mag ik dan…
autorijden?
Rijd geen auto, zeker gedurende de eerste weken dat u dit middel gebruikt. Kijk na twee weken hoeveel last u heeft van sufheid. Meent u dat u kunt autorijden, vraag dan iemand om de eerste keren naast u te zitten en uw rijvaardigheid te beoordelen. Voor uzelf is het vaak moeilijk te zien of u minder goed rijdt. Deze persoon kan zien of u met wisselende snelheden rijdt, slingert en ge�rriteerd reageert op normaal gedrag van medeweggebruikers.

Tips voor als u na enige tijd wilt autorijden
Rijd niet als u onscherp ziet, slaperig of duizelig bent, moeite hebt u te concentreren of wakker te blijven, of als u niet weet langs welke route u naar een bestemming bent gereden.

Drink absoluut geen alcohol als u gaat rijden. Alcohol versterkt de versuffende bijwerking van dit middel in sterke mate.

Rijd niet langer dan ��n uur, ook al voelt u zich goed.

Rijd niet ’s nachts of bij slecht weer.
alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u hier niets meer van merkt omdat u gewend bent geraakt aan paroxetine, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

alles eten?
U mag alles eten.

5. Kan ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of dit binnenkort wil worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Dit middel komt in een kleine hoeveelheid de moedermelk terecht. Het kan dan bijwerkingen bij het kind geven. Dit merkt u doordat uw baby dan prikkelbaar is, veel huilt, slecht drinkt, suf is of diarree heeft. Borstvoeding is meestal verantwoord, als u let op deze verschijnselen. U kunt dan op tijd uw arts raadplegen.

6. Hoe moet ik dit middel gebruiken?
Hoe?
Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
Het maakt niet uit op welk tijdstip van de dag u dit middel neemt. Als u veel last heeft van de versuffende werking neem het dan ’s avonds voor het slapen gaan in. Heeft u juist veel last van onrust en kunt u er slecht van slapen, dan kunt u het beter ’s ochtends innemen.

Hoe lang?
Depressiviteit. Als het middel na zes weken geen effect heeft, is het waarschijnlijk niet zinvol ermee door te gaan. Spreek hierover met uw arts. Na verbetering van de klachten moet u het meestal zes maanden blijven gebruiken. Anders heeft u kans dat de depressie terugkomt.

Dwangneurose. Als het middel na drie maanden nog geen effect heeft is het waarschijnlijk niet zinvol ermee door te gaan. Spreek hierover met uw arts.

Paniekstoornis. Als het middel na vier weken nog geen effect heeft, is het waarschijnlijk niet zinvol ermee door te gaan. Spreek hierover met uw arts. Na verbetering van de klachten moet u het meestal nog negen maanden tot een jaar blijven gebruiken.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dat u dit middel consequent blijft slikken. Mocht u toch een dosis vergeten, neem deze dan alsnog in binnen twaalf uur. Zijn de twaalf uur al verstreken, sla hem dan over. Neem geen dubbele dosis in.

8. Kan ik zomaar met dit middel stoppen?
Nee, bouw bij voorkeur langzaam af over een periode van vier weken. Na plotseling stoppen krijgen sommige mensen last van angst, duizeligheid, draaierigheid, hoofdpijn, misselijkheid en zweten. Deze verschijnselen treden vaak pas ��n tot vier dagen na plotseling stoppen op en zijn binnen drie weken over.

Niet iedereen heeft veel last van ontwenningsverschijnselen. Kijk daarom hoe u reageert als u de dosering iets vermindert. Als u er geen last van heeft kunt u sneller afbouwen. Vraag uw arts hierbij om advies.

Als u dit middel gebruikt tegen een depressie: wees erop bedacht dat het effect van paroxetine pas na ongeveer zes weken maximaal is en dat u het middel daarna nog minstens zes maanden moet blijven gebruiken. Als u eerder stopt, heeft u kans dat de depressiviteit terugkomt. Als u dit middel gebruikt tegen een depressie wordt vaak over een langere periode afgebouwd, om te voorkomen dat de verschijnselen van de depressie terugkomen.
Bron: http://www.apotheek.nl