Belangrijke links

Moclobemide / Aurorix

Moclobemide is sinds 1991 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Aurorix en als het merkloze Moclobemide.

1. Wat doet dit middel en waarbij wordt het gebruikt?
Moclobemide behoort tot de groep geneesmiddelen die �MAO-remmers’ wordt genoemd. Moclobemide regelt in de hersenen de hoeveelheid serotonine en noradrenaline. Dit zijn twee natuurlijk voorkomende stoffen die een rol spelen bij stemmingen en emoties. Artsen schrijven het voor bij depressie.

Depressie
Bij depressiviteit is er sprake van een sombere stemming, geen interesse en plezier meer in de dingen van het leven. Iemand die depressief is, voelt zich vaak waardeloos en heeft schuldgevoelens. Ook kunnen mensen met depressiviteit snel ge�rriteerd zijn en moeite met inslapen of doorslapen hebben.

Moclobemide verbetert deze verschijnselen bij ongeveer zes op de tien mensen. U voelt zich energieker en uw stemming verbetert. Het kan echter wel twee tot vier weken duren voor u dit effect merkt. Het is belangrijk om het middel dan nog ongeveer een half jaar te blijven gebruiken. U voorkomt hiermee dat de depressiviteit terugkomt.

Hoewel de werking tegen depressiviteit pas na een aantal weken inzet, kunt u wel meteen na begin van de behandeling last krijgen van bijwerkingen. Stop dan niet, want meestal verminderen de bijwerkingen als u gewend bent geraakt aan het middel. Vaak verdwijnen ze zelfs.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?
Of er bijwerkingen optreden, en in welke mate, hangt af van hoeveel en hoe lang u dit middel gaat gebruiken. Bovendien zullen bijwerkingen niet bij iedereen optreden, maar alleen bij personen die daarvoor gevoelig zijn. Veel bijwerkingen zijn in de eerste week het meest uitgesproken en nemen daarna af of verdwijnen zelfs. Ze gaan weer over als u met het middel stopt.

Regelmatig, vooral de eerste tijd dat u dit middel gebruikt:
duizeligheid, vooral bij het opstaan. Heeft u hier last van of bent u licht in het hoofd, dan kan dit erop wijzen dat uw bloeddruk is verlaagd. Overleg dan met uw arts. Uw arts kan u adviseren te beginnen met een lage dosering en deze langzaam te verhogen, om deze bijwerking verminderen.

moeite om in of door te slapen.

Zelden
Beven of trillen.

Droge mond. Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.

Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en diarree. Dit gaat meestal binnen enkele dagen over, als u gewend bent geraakt aan het middel. U heeft minder last van deze bijwerkingen als u het middel met wat voedsel inneemt.

Lichte hoofdpijn.

Slaperigheid.

Wazig zien.

Huiduitslag en jeuk.

Zeer zelden
Verwardheid, onrust en angst. Vooral mensen die zelf al verward zijn of die lijden aan manische depressiviteit zijn hier gevoelig voor.

Plotselinge ernstige verhoging van de bloeddruk. Onder andere te merken aan ernstige bonzende hoofdpijn, verwardheid, wazig zien, pijn op de borst, hartkloppingen, misselijkheid en overgeven. Deze bijwerking treedt alleen op bij mensen die al een verhoogde bloeddruk hebben, bepaalde drugs gebruiken of te veel tyraminerijke levensmiddelen hebben gegeten. Probeer deze levensmiddelen dan ook te vermijden. Hieronder vallen bepaalde kaassoorten en rode wijn. Kwark, jonge kaas en witte wijn kunt u wel gebruiken.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart, waar u zich zorgen over maakt.

Veel bijwerkingen verdwijnen na verloop van tijd. Bedenk dat ook de depressie bepaalde klachten kan geven. Het is dus niet altijd duidelijk of de klachten door het middel komen, of door de depressie.

Bespreek gedurende de hele behandeling alle veranderingen in uw gedrag of stemming steeds met uw arts. Het kan zijn dat u niet goed of onvoldoende op dit middel reageert, en misschien meer baat zult vinden bij een ander middel.

3. Heeft dit middel een wisselwerking met andere medicijnen?
De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen zijn:
andere middelen tegen depressiviteit kunnen te sterk werken en meer bijwerkingen geven als u ze tegelijk met moclobemide gebruikt. Raadpleeg uw arts, zodat deze eventueel de doseringen kan verlagen. Ook als u al gestopt bent met moclobemide kan het enkele dagen tot weken duren voor u een ander middel tegen depressiviteit veilig kunt gebruiken. Als u eerst een ander middel tegen depressiviteit heeft gebruikt, mag u ook niet onmiddellijk starten met moclobemide. Raadpleeg hierover uw arts of apotheker.

sommige middelen bij ADHD, narcolepsie en sommige afslankmiddelen kunnen in combinatie met moclobemide een plotseling ernstig verhoogde bloeddruk veroorzaken. Dit betreft middelen met amfetamine, dexamfetamine of methylfenidaat (Ritalin). Gebruik deze medicijnen niet. Vraag uw arts of apotheker eventueel om advies over de samenstelling van een (afslank)middel.

gelijktijdig gebruik met selegiline (Eldepryl), een middel tegen de ziekte van Parkinson, verhoogt de kans op een ernstige bloeddrukstijging. Raadpleeg uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel. Als dat niet mogelijk is moet u een dieet gebruiken zonder het aminozuur tyramine.

gebruik GEEN hoestmiddel met het hoestprikkeldempende middel dextromethorfan. De combinatie kan ernstige bijwerkingen geven.

gebruik NIET de pijnstiller pethidine. Deze bestaat alleen als injecties en wordt dus door een arts of verpleegkundige toegediend. De combinatie kan tot ernstige bijwerkingen leiden.

Vertel uw arts altijd dat u moclobemide gebruikt.

4. Als ik dit middel gebruik, mag ik …
autorijden?
Duizeligheid, slaperigheid en wazig zien komen heel soms voor bij dit middel. Neem dan geen deel aan het verkeer.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt de duizeligheid en het versuffende effect van dit middel. Ook als u niets van deze bijwerking heeft gemerkt, kunt u door het gebruik van alcohol wel suf worden en kunnen uw co�rdinatie- en beoordelingsvermogen afnemen.

alles eten?
Nee, vermijd levensmiddelen die veel van het aminozuur tyramine bevatten. Tyraminebevattende levensmiddelen zijn kaassoorten als oude gerijpte kaas, camembert en brie, biergist, marmite, salami, tempeh, chocolade, banaan en zware rode wijn zoals Chianti. Moclobemide kan in combinatie met deze levensmiddelen een ernstige bloeddrukverhoging veroorzaken. Beperk de hoeveelheid van bovengenoemde levensmiddelen. Gebruik per dag bijvoorbeeld niet meer dan ��n ons oude kaas, camembert of brie.

5. Kan ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?
Zwangerschap
Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in ieder geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

Borstvoeding
Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Het komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

6. Hoe moet ik dit middel gebruiken?
Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
Verdeel uw doses zo goed mogelijk over de dag. Het beste kunt u vaste innametijdstippen kiezen, om de kans op vergeten zo klein mogelijk te houden. U kunt moclobemide het beste innemen na de maaltijd, u heeft dan de minste kans op misselijkheid.

Hoe lang?
Na twee tot vier weken kunt u een stemmingsverbetering verwachten. Merkt u na die periode te weinig effect, dan kan uw arts de dosis verhogen of u over laten stappen op een ander middel. Na verbetering van de klachten moet u het meestal zes maanden blijven gebruiken. Anders heeft u kans dat de depressie terugkomt.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?
Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:
Als u dit middel drie keer per dag gebruikt:

Duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Als u dit middel twee keer per dag gebruikt:

Duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.
8. Kan ik zomaar met dit middel stoppen
Nee, u mag niet plotseling met dit middel stoppen. De dosering moet u geleidelijk afbouwen, anders kunt u last krijgen van duizeligheid, hevige transpiratie, slaapproblemen, prikkelbaarheid, angst en andere gedrags� en gevoelsproblemen. Gaat u stoppen, dan zal uw arts een afbouwschema opstellen.

Als u dit middel gebruikt tegen een depressie: wees erop bedacht dat het effect van moclobemide pas na een aantal weken maximaal is en dat het middel daarna nog minstens zes maanden moet blijven gebruiken. Als u eerder stopt, heeft u kans dat de depressiviteit terugkomt.
Bron: http://www.apotheek.nl