Belangrijke links

Mirtazapine / Remeron

Mirtazapine is sinds 1994 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Remeron. Het is te verkrijgen in tabletten, drank en smelttabletten.

1. Wat doet dit middel en waarbij wordt het gebruikt?
Mirtazapine behoort tot de groep tetracyclische antidepressiemiddelen. Het regelt in de hersenen de hoeveelheid en het effect van serotonine en noradrenaline, twee natuurlijk voorkomende stoffen die een rol spelen bij stemmingen en emoties. Artsen schrijven het voor bij depressie.

Depressie
Bij depressiviteit is er sprake van een sombere stemming, geen interesse en plezier meer in de dingen van het leven. Iemand die depressief is, voelt zich vaak waardeloos en heeft schuldgevoelens.

Ook kunnen mensen met depressiviteit snel ge�rriteerd zijn en last hebben van in- en doorslaapproblemen. Mirtazapine wordt vooral gebruikt bij mensen die naast de neerslachtige gevoelens ook last hebben van extreem gewichtsverlies en midden in de nacht of te vroeg ontwaken.

Ook wordt het veel gebruikt bij mensen bij wie de klachten ’s ochtends het ergst zijn en in de loop van de dag enigzins verbeteren.

Mirtazapine verbetert deze verschijnselen bij ongeveer zeven op de tien mensen. U voelt zich energieker en uw stemming verbetert. Het kan echter wel ��n tot twee weken duren voor u dit effect merkt. Het is belangrijk om het middel dan nog ongeveer een half jaar tot een jaar te blijven gebruiken. U voorkomt hiermee dat de depressiviteit terugkomt.

Hoewel de werking tegen depressiviteit pas na een aantal weken inzet, kunt u wel meteen na begin van de behandeling last krijgen van bijwerkingen. Stop dan niet, want meestal verminderen de bijwerkingen als u gewend bent geraakt aan het middel. Vaak verdwijnen ze zelfs.

Uw arts zal doorgaans beginnen met de laagst mogelijke dosering, zodat u in het begin zo min mogelijk hinder ondervindt van de bijwerkingen. In de loop van de eerste weken, of als het effect op zich laat wachten, zal uw arts een hogere dosering proberen.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?
Of er bijwerkingen optreden, en in welke mate, hangt af van hoeveel en hoe lang u dit middel gaat gebruiken. Bovendien zullen bijwerkingen niet bij iedereen optreden, maar alleen bij personen die daarvoor gevoelig zijn. De meeste bijwerkingen zijn in de eerste week het meest uitgesproken en nemen daarna af of verdwijnen zelfs. Ze gaan weer over als u met het middel stopt.

Regelmatig
Sufheid, slaperigheid, duizeligheid en een verminderd reactievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem geen risicovolle activiteiten, zeker niet de eerste twee weken van de behandeling, als u nog aan het middel moet wennen.

Hoofdpijn.

Verstopping (obstipatie). Eet vezelrijke voeding en drink veel. Neem contact op met uw arts als u veel last blijft houden van verstopping.

Droge mond, doordat u minder speeksel aanmaakt. Als u in het begin van de behandeling veel last heeft van een droge mond kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes. Door de droge mond ontstaan sneller gaatjes in uw gebit en ontstekingen van het slijmvlies van de mondholte. Poets en flos extra goed als u merkt dat u last blijft houden van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.

Gewichtstoename. Dit komt gedeeltelijk doordat u meer eetlust heeft, maar ook doordat uw lichaam soms meer water vasthoudt (oedeem).

Zeer zelden
Duizeligheid, vooral bij het opstaan uit liggende of zittende houding. Heeft u hier last van of bent u licht in het hoofd, dan kan dit erop wijzen dat uw bloeddruk is verlaagd. Overleg dan met uw arts.

Verwardheid, onrust en angst. Vooral mensen die zelf al verward zijn of die lijden aan manische depressiviteit zijn hier gevoelig voor.

Beven, trillen, stuiptrekkingen, rusteloze benen en spier- of gewrichtspijn.

Huiduitslag. Raapleeg uw arts als u dit opmerkt. Mogelijk bent u overgevoelig voor dit middel.

Verstoring van de aanmaak van bloedcellen. Dit treedt in zeer zeldzame gevallen na vier tot zes weken op. Raadpleeg uw arts als u last heeft van onverklaarbare vermoeidheid, infecties, keelpijn, blaasjes in de mond en blauwe plekken.

Mensen met epilepsie hebben meer kans op een toeval.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart, waar u zich zorgen over maakt.

Veel bijwerkingen verdwijnen na verloop van tijd. Bedenk dat ook de depressie bepaalde klachten kan geven. Het is dus niet altijd duidelijk of de klachten door het middel komen, of door de depressie.

Bespreek gedurende de hele behandeling alle veranderingen in uw gedrag of stemming steeds met uw arts. Het kan zijn dat u niet goed of onvoldoende op dit middel reageert, en misschien meer baat zult vinden bij een ander middel.

3. Heeft dit middel een wisselwerking met andere medicijnen?
De belangrijkste wisselwerking is met fluvoxamine, een middel tegen onder andere depressiviteit. Onder invloed van fluvoxamine kan de bloedspiegel van mirtazapine toenemen. Hierdoor heeft u meer kans op bijwerkingen. Overleg met uw arts als u deze combinatie voor het eerst voorgeschreven hebt gekregen. Misschien kan de dosering van mirtazapine wat omlaag. Andersom kan de werkzaamheid van mirtazapine flink dalen als de fluvoxamine gestopt wordt. Stop daarom niet zonder overleg met de fluvoxamine.

4. Als ik dit middel gebruik, mag ik dan…
autorijden?
Rijd geen auto, zeker niet gedurende de eerste weken dat u dit middel gebruikt. Dit middel be�nvloedt namelijk het reactievermogen. Kijk na twee weken hoeveel last u heeft van sufheid. Meent u dat u kunt autorijden, vraag dan iemand om de eerste keren naast u te zitten en uw rijvaardigheid te beoordelen. Voor uzelf is het vaak moeilijk te zien of u minder goed rijdt.

Tips voor als u na enige tijd wilt autorijden
Rijd niet als u onscherp ziet, slaperig of duizelig bent, moeite hebt u te concentreren of wakker te blijven, of als u niet weet langs welke route u naar een bestemming bent gereden.

Drink absoluut geen alcohol als u gaat rijden. Alcohol versterkt de versuffende bijwerking van dit middel in sterke mate.

Rijd niet langer dan ��n uur, ook al voelt u zich goed.

Rijd niet ’s nachts of bij slecht weer.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u hier niets meer van merkt omdat u gewend bent geraakt aan mirtazapine, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

5. Kan ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?
Zwangerschap
Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in ieder geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

Borstvoeding
Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit middel in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

6. Hoe moet ik dit middel gebruiken?
Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Gewone tabletten: neem de tabletten in zonder te kauwen met wat water.
Smelttabletten: op de tong laten smelten en daarna doorslikken. Inname met water is niet nodig.
Drank: breng met behulp van het pompje de juiste hoeveelheid drank in een glas met een beetje water. Drink dit op. Spoel het glas na met een beetje water en drink ook dit op.

Wanneer?
Verdeel uw doses zo goed mogelijk over de dag. Als u dit middel ��n keer per dag inneemt kunt u dat het beste ’s avonds voor het slapen gaan doen. Dan heeft u het minst last van de sufheid.

Hoe lang?
Na twee tot vier weken kunt u een stemmingsverbetering verwachten. Merkt u na die periode te weinig effect, dan kan uw arts de dosis verhogen of u over laten stappen op een ander middel. Na verbetering van de klachten moet u het meestal zes maanden blijven gebruiken. Anders heeft u kans dat de depressie terugkomt.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?
Het is belangrijk dat u dit middel consequent blijft slikken. Mocht u toch een dosis vergeten:
Als u dit middel ��n keer per dag gebruikt
Duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Als u dit middel twee keer per dag gebruikt:
Duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.

8. Kan ik zomaar met dit middel stoppen?
Nee, u mag niet zomaar met dit middel stoppen. Soms kunt u last krijgen van duizeligheid, misselijkheid, slaap en gevoelsstoornissen, transpiratie, angst en opwinding. Gaat u stoppen dan zal uw arts bepalen of een afbouwschema opgesteld moet worden of dat u direct mag stoppen.

Als u dit middel gebruikt tegen een depressie: wees erop bedacht dat het effect van mirtazapine pas na een aantal weken maximaal is en dat het middel daarna nog minstens zes maanden moet blijven gebruiken. Als u eerder stopt, heeft u kans dat de depressiviteit terugkomt.
Bron: http://www.apotheek.nl