Gegevens Stichting Seksueel Geweld

Contactgegevens:

Stichting Seksueel Geweld
Dorpsstraat 89
4511 ED Breskens

M: via contactformulier (klik op contact in het menu)

RSIN/Fiscaal nummer: 858645270

Rekeningnummer: NL12 SNSB 0706 1794 39

KVK: 71271759

Beleidsplan Stichting Seksueel Geweld 

Seksueel Geweld is gestart in 1999, met een herstart en professionalisering in 2002.  

Op 27 maart 2018 werd Stichting Seksueel Geweld opgericht. 

 

Stichting Seksueel Geweld adviseert, ondersteunt en verwijst waar nodig cliënten die slachtoffer zijn en/of zijn geweest van seksueel geweld, evenals ouders en/of partners. De instelling wordt geleid door ervaringsdeskundigen. De werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd.  

De stichting is voornemens om in het huidige jaar literatuur over seksueel geweld aan te schaffen tbv uitlenen aan slachtoffers en/of ouders/partners. De stichting is ook voornemens om hulpmiddelen tbv slaapproblematiek bij slachtoffers met o.a. PTSS aan te schaffen om deze uit te lenen voor korte of langere tijd.  

Om onze doelen te behalen is financiering nodig, welke deels door sponsorlopen behaald zal worden, maar waar ook sponsors (denk hierbij aan bedrijven) voor aangesproken zullen worden. Door middel van het geven van voorlichtingen binnen bedrijven zal hiervoor aandacht gevraagd worden. 

Wij vinden dat het taboe rond seksueel geweld moet verdwijnen en bespreekbaar moet worden. Dit willen we o.a. bereiken door onze verhalen te delen en informatie te verschaffen op onze website, waarin slachtoffers en/of ouders/partners zichzelf kunnen herkennen en zich gesteund voelen. Tevens willen wij ons verdiepen in de effecten op lichaam en geest na seksueel geweld. Er zal, door het verschaffen van uitgebreide informatie, begrip ontstaan voor de impact die seksueel geweld op een slachtoffer heeft. 

 

Doelen voor de komende drie jaar: 

Onderzoek naar de kosten voor de maatschappij door seksueel geweld 

Safe house 

Ondersteuning bij aangifte, 

Ouders hulp bieden bij bijv. administratie en begeleiding bij gesprekken met scholen 

Voorlichting geven 

Contacten leggen met andere stichtingen 

Sponsoring voor lange afstand lopen  

Onderzoek nachtmerries 

Onderzoek herbelevingen 

Hulp bij bijvoorbeeld boek schrijven 

Aanschaf hulphonden d.m.v. sponsoring  

Bestuur samenstelling:

Oprichter en voorzitter: Mevr. A.  Smit

Secretaris: Dhr. R. Ras

Penningmeester: Mevr. D. Rietdijk

Translate »

Stichting Seksueel Geweld