Forum

Moderators

De moderators hebben het recht berichten te verwijderen, te verplaatsen of aan te passen zonder de schrijver van het bericht hiervan van te voren op de hoogte te stellen. De beslissingen hiervoor worden genomen op basis van de bovenstaande regels. Over de beslissingen van de moderators is geen discussie mogelijk, maar zij zullen op een eerlijke, objectieve manier handelen.

Op het forum gelden de onderstaande regels:

 • het is niet toegestaan berichten te plaatsen, die kwetsend, onwaar, lasterlijk, inaccuraat, vulgair, obsceen, seksueel getint, profaan(vloeken), beledigend, haatdragend, racistisch, discriminerend, demoraliserend, privacy- of anderszins wetsoverschrijdend zijn;
 • het is niet toegestaan berichten te plaatsen over zelfmoord;
 • het is niet toegestaan om op het prikbord de echte namen van mensen en/of persoonsgegevens van gebruikers te onthullen;
 • de naam ‘anoniem‘ of een variant hierop zijn niet toegestaan;
 • het is niet toegestaan in een topic af te wijken van het onderwerp van dit topic. Mocht je toch een ander onderwerp willen aankaarten, doe dit dan in een nieuw topic;
 • plaats berichten in de meest logische categorie;
 • gebruik alleen ‘sticky’ bij zeer belangrijke onderwerpen, waarbij het uiterst belangrijk is, dat ze door iedereen gelezen worden;
 • verwijder ‘sticky’ onderwerpen op het moment, dat ze niet meer relevant zijn;
 • gebruik het woord ‘trigger‘ in de titel van berichten, die als trigger kunnen werken voor andere gebruikers;
 • het is niet toegestaan anoniem (dus enkel als gast en zonder het geven van een naam) berichten te posten;
 • in verband met privacy is het niet toegestaan chatlogs op het prikbord te posten;
 • plaatjes mogen niet groter zijn dan 100×100 pixels. De bestandsgrootte dient kleiner te zijn dan 60 KB. Overschrijding hiervan kan leiden tot verwijdering van je plaatje!
 • Bezoekers met DIS dienen zich kenbaar maken dmv hun eigen naam toe te voegen aan de inlognaam. Dit kunnen ze doen door in te toetsen: /nick nickname-altername. Het is gebleken dat dit prima werkt. Omdat het prettig is dat mensen weten of ze met de hoofdpersoon te maken hebben, of met een alter/deel, hebben we bedacht ditzelfde systeem door te voeren in de forum berichten. Men logt in met de nickname die geregistreerd is, waarna de alter het bericht afsluit, met de inlognaam-alternaam. Wij denken dat dit de beste, meest duidelijke manier is om te werken met het forum icm mensen met DIS.

Naar Forum

Indien je het forum betreedt ga je akkoord met de op deze pagina genoemde regels.

Ga naar ons forum: https://forumsg.seksueelgeweld.nl/