Depressie

Wat is een depressie?

Iedereen is wel eens somber. Meestal gaat dat vanzelf over. Een depressie is een sombere stemming die lang aanhoudt en de dagelijkse bezigheden verstoort. Depressie is een ziekte die veel voorkomt. Een depressie is meestal binnen een half jaar over.

Hoe kunt u een depressie herkennen?

Een depressie bestaat uit een combinatie van de volgende soort klachten, die langere tijd aanhouden: u heeft nergens plezier in, voelt zich somber en lusteloos. U heeft minder belangstelling voor dingen en mensen die u anders wel interesseren. Concentreren is moeilijk, beslissingen nemen ook. U voelt zich moe, traag en futloos of juist snel geïrriteerd. Uw eetlust is minder, of u eet juist extra veel. Ook het slaappatroon is anders dan normaal: u slaapt slecht in, of wordt te vroeg wakker, of u slaapt overmatig veel. Het leven valt zwaar en misschien verlangt u zelfs naar de dood.

Wat kunt u zelf doen bij een depressie?

  • Meestal helpt het om over uw stemming te praten.
  • Stel niet te veel eisen aan uzelf.
  • Probeer niet aan de toekomst of aan het verleden te denken, maar probeer voor vandaag haalbare doelen te stellen.
  • Probeer regelmatig te eten, te slapen en wees matig met alcohol.
  • Zorg voor lichaamsbeweging: ga naar buiten, wandelen, fietsen of sporten.
  • Zorg voor ontspanning en sociale contacten.
  • Welke geneesmiddelen kunnen worden gebruikt bij depressie?

Serotonineheropnameremmers

Serotonineheropnameremmers, ook wel SSRI’s genoemd, regelen in de hersenen de hoeveelheid serotonine, een van nature voorkomende stof die een rol speelt bij stemming en emoties. Hierdoor vermindert de depressie en verbetert de stemming.
Voorbeelden: citalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine en sertraline.

Tricyclische antidepressiva

Tricyclische antidepressiva regelen in de hersenen de hoeveelheid serotonine en noradrenaline, twee van nature voorkomende stoffen die een rol spelen bij stemming en emoties. Hierdoor vermindert de depressie en verbetert de stemming.
Voorbeelden: amitriptyline, clomipramine en nortriptyline.

Tetracyclische antidepressiva

Tetracyclische antidepressiva regelen in de hersenen de hoeveelheid serotonine en noradrenaline, twee van nature voorkomende stoffen die een rol spelen bij stemming en emoties. Ze worden vooral voorgeschreven bij mensen die naast de depressie ook last hebben van in- en doorslaapproblemen.
Voorbeeld: mirtazapine.

MAO-remmers

MAO-remmers regelen in de hersenen de hoeveelheid serotonine en noradrenaline, twee van nature voorkomende stoffen die een rol spelen bij stemmingen en emoties. Hierdoor verbeteren de verschijnselen van de depressie.
Voorbeeld: moclobemide

Sint-janskruid

Sint-janskruid is een kruidenmiddel met een antidepressieve werking. Hoe het precies werkt, is nog niet helemaal bekend. Sint-janskruid vermindert de depressie en verbetert de stemming.

Venlafaxine

Venlafaxine is een middel met een antidepressieve werking. Het regelt in de hersenen hoeveelheid serotonine, een van nature voorkomende stof die een rol speelt bij stemming en emoties. Hierdoor vermindert de depressie en verbetert de stemming.

Lithium

Lithium is een middel dat wordt gebruikt bij manische depressiviteit. Lithium kan een manische bui stoppen (link naar ‘manie’) en voorkomt sterke stemmingsschommelingen. Hoe deze werking precies tot stand komt is niet bekend. Waarschijnlijk heeft het invloed op de overdracht van prikkels in de hersenen.

Antipsychotica

Antipsychotica worden gebruikt bij een zeer ernstige depressie waarbij verschijnselen van een psychose optreden, zoals wanen en hallucinaties. Antipsychotische middelen onderdrukken deze verschijnselen. Soms worden deze middelen in combinatie met andere antidepressieve middelen gebruikt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen klassieke en atypische antipsychotica:

  1. atypische antipsychotica regelen in de hersenen de hoeveelheid van twee van nature voorkomende stoffen: dopamine en serotonine. Voorbeelden: olanzapine en risperidon.
  2. klassieke antipsychotica verminderen in de hersenen het effect van de van nature voorkomende stof dopamine. Vanwege de rustgevende werking worden de klassieke antipsychotica ook gebruikt bij manische depressiviteit. Voorbeelden: haloperidol en pimozide.

Bupropion

Bupropion is een ontwenningsmiddel dat in de hersenen de hoeveelheid noradrenaline en dopamine regelt, twee natuurlijk voorkomende stoffen. Ze worden alleen gebruikt als andere middelen niet gebruikt kunnen worden of niet helpen.

Overzicht anti-depressiva

In deze lijst vindt u merkgeneesmiddelen, merkloze geneesmiddelen en werkzame stoffen. Voor merkloze geneesmiddelen wordt meestal de naam van de werkzame stof gebruikt, vandaar dat sommige namen dubbel voorkomen in de lijst. Merknamen en merkloze middelen worden hier met een hoofdletter geschreven, de werkzame stoffen met een kleine letter