Lotgenoten-onderwerpen

DIS / MPS

Men neemt aan dat vooral kleine kinderen een dissociatieve identiteits stoornis (MPS) ontwikkelen en hoewel volwassenen allerlei dissociatieve stoornissen kunnen hebben of oplopen is dit zelden DIS/MPS. Natuurlijk kunnen volwassenen een alter (ego) ontwikkelen, waarbij zij zich bewust zijn, van hun eigen (oorspronkelijke) identiteit en passen dus niet binnen het raam van de Dissociatieve Identiteits Stoornis. DIS/MPS ontstaat vaak in een periode dat kleine kinderen voor zichzelf speelkameraadjes fantaseren. Normaal gesproken zijn dit externe speelkameraadjes, maar in reactie op (een)…

0
Read More

Depressie

Wat is een depressie? Iedereen is wel eens somber. Meestal gaat dat vanzelf over. Een depressie is een sombere stemming die lang aanhoudt en de dagelijkse bezigheden verstoort. Depressie is een ziekte die veel voorkomt. Een depressie is meestal binnen een half jaar over. Hoe kunt u een depressie herkennen? Een depressie bestaat uit een combinatie van de volgende soort klachten, die langere tijd aanhouden: u heeft nergens plezier in, voelt zich somber en lusteloos. U heeft minder belangstelling voor…

0
Read More

Borderline

Borderline De stoornis wordt vooral gekenmerkt door sterke stemminswisselingen en impulsief gedrag. Daarnaast kunnen zich vele andere psychische verschijnselen voordoen, zoals angsten, depressieve klachten, in de war zijn, het horen van stemmen, problemen met het verwerken van schokkende gebeurtenissen uit het verleden en opzettelijke zelfverwonding. Het komt voor dat de stoornis zich eerst presenteert met bijvoorbeeld een eetprobleem of een depressie en dat pas later duidelijk wordt dat het om een borderlinestoornis gaat. Ook als de diagnose eenmaal gesteld is…

0
Read More

Automutilatie

Automutilatie / zelfverwonding Automutilatie of zelfverwondend gedrag is het moedwillig direct beschadigen van lichaamsweefsel, zonder bewust uit te zijn op zelfdoding. Automutilatie komt veel voor bij slachtoffers van seksueel geweld. Het komt vooral voor bij mensen met een borderline stoornis, maar ook bij andere persoonlijkheidsstoornissen. Zelfverwonding heeft op korte termijn nogal eens positieve gevolgen (ontspanning, gevoel van controle, weer voelen dat je leeft, afname van negatieve gevoelens). Maar op de lange termijn zijn de gevolgen negatief: blijvende schade in de…

0
Read More
Stichting Seksueel Geweld

Stuur een e-mail

Dorpsstraat 89
4511 ED Breskens

Bank: NL12 SNSB 0706 1794 39

KVK: 71271759

 

Social Media
Credits

Kunstwerken
©Angelika Keil

Webdesign
© TCI Webdesign 2021

Taal/Language/Sprache »
Chat openen