Lotgenoten-onderwerpen

Gevolgen

Als we spreken over de gevolgen van seksueel geweld dan zijn die niet per persoon het zelfde. Er zijn gevolgen die meer typerend zijn voor de slachtoffers van seksueel geweld binnen het gezin, slachtoffers die misbruikt zijn door een bekende en slachtoffers die misbruikt zijn door een onbekende. Ik zal proberen (met behulp van verschillende bronnen) ze zo goed mogelijk te beschrijven. De gevolgen van seksuele kindermishandeling Seksuele kindermishandeling wordt vaak omschreven als traumatiserend: zo kwetsend dat het slachtoffer er…

0
Read More

Signalen

Signalen Een goede hulpverlening kan goed helpen het seksueel misbruik te verwerken. Voor buitenstaanders is het echter niet makkelijk de signalen van seksueel misbruik te herkennen. De buitenwereld maakt het voor slachtoffers niet echt makkelijk om over hun problemen te praten. Op het onderwerp seksueel misbruik rust namelijk nog steeds een taboe. Bovendien zijn veel vrouwen de herinneringen aan het misbruik kwijt. Zij hebben de pijnlijke ervaring weggestopt. Veel vrouwen voelen zich ook schuldig en, mede door het taboe dat…

0
Read More

Schadefonds

Schadefonds Geweldmisdrijven Inleiding Mishandeling, incest, huiselijk geweld, bedreiging met een wapen, verkrachting: een slachtoffer van een gewelds misdrijf loopt vaak materiële en/of psychische schade op. Vaak kan die schade worden vergoed; soms helaas niet. Als je als slachtoffer nergens anders terecht kunt, kan je wel altijd nog bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven een tegemoetkoming in de schade aanvragen. Meer dan de helft (55 %) van de aanvragen die het Schadefonds jaarlijks behandelt hebben betrekking op mishandeling en zedenmisdrijven. Een uitkering van…

0
Read More

Allochtone slachtoffers

Allochtone slachtoffers Er zijn geen duidelijke cijfers betreffende het aantal allochtone slachtoffers van seksueel geweld. Er is weinig onderzoek naar gedaan en de onderzoeken die hebben plaatsgevonden, vermoeden dat de gevonden cijfers niet overeenkomen met de werkelijkheid. De reden hiervoor is, dat de taboe op seksueel geweld onder allochtonen groter is dan bij de autochtone bevolking van Nederland. Bovendien zijn de definities van wat seksueel geweld is per bevolkingsgroep vaak verschillend. Zo zien sommige allochtone bevolkingsgroepen gedwongen seks binnen een…

0
Read More

PTSS

Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) Één blik in de kranten is voldoende om een indruk te krijgen van de narigheid die een mens zoal kan overkomen. Seksueel misbruik is een van deze problemen, maar alle problemen die een posttraumatische stress-stoornis tot gevolg kunnen hebben, hebben gemeen dat ze de normale menselijke ervaringen ver te boven gaan en dat iemands gevoel van basis-veiligheid er ernstig door kan worden aangetast, eenmalig ofwel langdurig. Het letsel dan zo’n gebeurtenis bij een mens aanricht wordt trauma…

0
Read More

Loverboys

Wat zijn loverboys? Loverboys zijn jongens, allochtoon of autochtoon, die de aandacht van meisjes proberen te trekken door hen complimentjes te geven, aardig tegen hen te doen, met hen uit te gaan en soms ook door mooie en leuke cadeautjes te geven. Al gauw veranderd het gedrag van de loverboy naar dreigend en agressief, zodra hij het meisje in zijn macht heeft. Wanneer een meisje verliefd is geworden op een loverboy probeert hij haar met verschillende redenen zo ver te…

0
Read More

Jongens / mannen

Seksueel misbruik bij jongens komt voor… De cijfers liegen er niet om. Van alle geregistreerde slachtoffers van seksueel misbruik is 33 procent jongen. Dat komt naar schatting neer op negen á tien procent van alle Nederlandse jongens. Onderstaand worden de effecten van seksueel misbruik op jongens besproken en welke signalen zij afgeven. Het effect op seksualiteit Uit onderzoek weten we dat jongens en meisjes stapsgewijs seksuele ervaringen opdoen. Wanneer seks aan een jongen wordt opgedrongen, verloopt die ontwikkeling anders en…

0
Read More

Herstel

Herstel Uit de gevangenschap van een opgedrongen gevoelswereld stappen. Pas op! Sommige delen kunnen als trigger werken. Begin 2002 samengesteld voor http://www.seksueelgeweld.nl door FrankDE en anderen. Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Algemene fasen bij trauma verwerking 2.1 Scheppen van veiligheid 2.2 Verstandelijke verwerking 2.3 Emotionele verwerking 2.3.1 Het begin van de emotionele verwerking 2.3.2 De emotionele verwerking zelf 2.3.3 Het einde van de emotionele verwerking 2.4 De opbouw van een nieuw leven 1. Inleiding Zo veel als geschreven wordt over de…

0
Read More

Grenzen stellen

Grenzen stellen Als slachtoffer van seksueel geweld is het vaak moeilijk om na het misbruik grenzen te stellen. Het “nee” is namelijk al een keer niet gerespecteerd. Deze informatie gaat over het stellen van grenzen. Hoe kun je dit weer leren en welke gevolgen brengt het met zich mee als je dit niet doet? Veel vrouwen hebben er moeite mee om nee te zeggen als een ander iets van hen wil. Dat is ook wel begrijpelijk, omdat je als vrouw…

0
Read More

Eetproblemen

Eetproblemen We geven hier informatie over twee soorten eetstoornissen, die we Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa noemen. Anorexia Nervosa Boulimia Nervosa Hoe gaat anorexia of boulimia over? Bron: folder “In gevecht met je lichaam over anorexia en boulimia nervosa” van de Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa

0
Read More
Stichting Seksueel Geweld

Stuur een e-mail

Dorpsstraat 89
4511 ED Breskens

Bank: NL12 SNSB 0706 1794 39

KVK: 71271759

 

Social Media
Credits
Taal/Language/Sprache »