Belangrijke links

Camcolit / Litarex / Priadel / Lithiumcarbonaat

De werkzame stof in Camcolit is lithiumcarbonaat. Lithium is sinds 1971 in Nederland op de markt als lithiumcarbonaat en sinds 1976 als lithiumcitraat. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Camcolit, Litarex, Priadel en het merkloze Lithiumcarbonaat. Het is te verkrijgen in tabletten en capsules.

1. Wat doet dit middel en waarbij wordt het gebruikt?
Lithium is als medicijn op de markt in de vorm van lithiumcarbonaat en lithiumcitraat. Deze lithiumproducten verminderen hevige stemmingsschommelingen. Artsen schrijven het voor bij manie, depressie, psychose en clusterhoofdpijn.

Manie
Een manie is een periode van overdreven opgewektheid, met veel onrealistische plannen en acties. Mensen steken zich in deze periode vaak in de schulden en ondernemen activiteiten waar ze later spijt van hebben. Meestal treedt een manie op bij iemand die lijdt aan manische depressiviteit. Bij deze ziekte wisselen ernstig depressieve periodes zich af met manische periodes.

Lithium kan een manische bui stoppen. Hoe deze werking precies tot stand komt is niet bekend. Waarschijnlijk heeft het invloed op de overdracht van prikkels in de hersenen. Binnen één tot twee weken is het effect op de manie te merken. Het werkt bij twee op de drie mensen goed.
Lithium kan ook manische buien voorkomen of de ernst, duur en het aantal buien verminderen. Zie ook hierna bij depressie.

Depressie
Bij depressiviteit is er sprake van een sombere stemming, geen interesse en plezier meer in de dingen van het leven. Iemand die depressief is, voelt zich vaak waardeloos en heeft schuldgevoelens. Ook kunnen mensen met depressiviteit snel ge�rriteerd zijn en moeite met inslapen of doorslapen hebben. Lithium wordt soms gegeven als antidepressiva niet voldoende helpen. Het werkt dan binnen drie tot vier weken.

Bij manische depressiviteit worden depressieve periodes afgewisseld met manie�n, zie ook de tekst hierboven. Lithium voorkomt deze sterke stemmingsschommelingen. Dit effect is meestal binnen een maand te merken. Maar soms duurt het een half jaar of een jaar voor het volledige effect is bereikt. Het werkt bij acht op de tien mensen

Psychose
Bij een psychose ervaart men zichzelf en de wereld om zich heen anders dan de werkelijkheid. Men spreekt dan van wanen en hallucinaties. Psychotische mensen wantrouwen hun omgeving vaak. Een psychose kan voor zowel de pati�nt als de omgeving zeer beangstigend zijn. Soms is er sprake van een psychose in combinatie met een manie. In dat geval wordt lithium gebruikt. Hoe lithium dan werkt kunt u lezen in bovenstaande tekst over manie.

Clusterhoofdpijn
Lithium wordt heel soms gebruikt ter voorkoming van clusterhoofpijn. Clusterhoofdpijn is een aanval van hevige, borende pijn rondom of achter ��n oog. De pijn ontstaat binnen twee minuten zonder aanleiding en zonder waarschuwingssignalen. Vaak is het oog ook rood en tranend, heeft u een loopneus en zweet op het voorhoofd. Een aanval kan een kwartier tot drie uur duren. De aanvallen komen in clusters van enkele weken of zelfs maanden. Tijdens zo’n cluster kunt u tot acht aanvallen per dag krijgen, meestal zijn dit er twee of drie. Ze treden vaak ’s nachts op. Een kleine groep mensen heeft deze aanvallen elke dag.

Behandeling
Als u veel aanvallen heeft, kunt u medicijnen proberen die de aanvallen voorkomen. Lithium is ��n van deze middelen. Hoe de werking tot stand komt is niet bekend. Het werkt lang niet bij iedereen en wordt om die reden niet vaak gebruikt bij clusterhoofdpijn.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?
Naast het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. Lang niet iedereen ervaart bijwerkingen en niet iedereen krijgt dezelfde.

Vanaf het begin of bij verhoging van de dosering
Soms
Dorst, droge mond, veel drinken en veel plassen. Zorg dat u voldoende drinkt, maar let er op dat u niet te veel calorierijke drankjes neemt. U heeft dan kans snel aan te komen.
U kunt het dorstgevoel bestrijden met een schijfje citroen of door te zuigen op ijsblokjes.
Door de droge mond ontstaan sneller gaatjes in uw gebit en ontstekingen van het slijmvlies van de mondholte. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last blijft houden van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.

Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, diarree en buikpijn. Dit verdwijnt meestal binnen een paar weken. Blijft u hier last van houden, neem dan contact op met uw arts. Mogelijk kan deze het doseringsschema aanpassen of een ander merk lithium voorschrijven.

Trillen en beven. Dit treedt vooral op aan het begin van de behandeling en gaat meestal vanzelf over. Eventueel kunt u proberen of het helpt als u minder coffe�nebevattende dranken en voedingsmiddelen gebruikt, zoals koffie, thee en chocola. Als u hier veel last van blijft houden kan uw arts u hier een middel tegen voorschrijven.

Sufheid en vermindering van het het reactie-, concentratie- en co�rdinatievermogen. Voorkom ongelukken in het verkeer, maar ook bij andere activiteiten thuis en op het werk, bijvoorbeeld wanneer u een ladder beklimt, apparaten bedient en op het werk iets bewaakt of controleert. Ook als u ’s nachts uit bed moet om naar het toilet te gaan, kunt u minder controle over uw spieren hebben en daardoor sneller vallen.

Gewichtstoename, door het vasthouden van vocht, te veel calorierijk drinken of door een veranderde stofwisseling.

Zelden
Spierzwakte, vermoeidheid en duizeligheid. Myasthenia gravis (een spierziekte) kan verergeren.

Oedeem, ofwel vocht vasthouden. Dit merkt u vooral aan opgezwollen enkels en voeten. Mensen die al last van oedeem hebben, bijvoorbeeld door hartfalen zijn hier extra gevoelig voor. Overleg daarom voor gebruik met uw arts als u hartfalen of oedeem heeft.

Afvlakking van de stemming. Hoewel de manie�n en depressies afnemen, missen sommige mensen hierdoor de extreme gevoelens.

Metaalsmaak in de mond.

Na enkele maanden tot jaren
Zelden
Verergering van acne en psoriasis.

Verminderde werking van de schildklier. U bent dan vermoeid, traag, kouwelijk en apathisch. Bovendien kan uw gewicht toenemen en kan zich een struma ontwikkelen. Een struma is een zwelling onder aan de hals. Neem bij deze verschijnselen contact op met uw arts.

Zeer zelden
Nierbeschadiging. Hiervoor zal de arts regelmatig de nierwerking controleren. Heeft u al een verminderde nierwerking, overleg dan met uw arts. Zorg in ieder geval dat u voldoende drinkt en gebruik voldoende zout bij het eten. Dit betekent niet dat u veel zout moet eten, maar volg in ieder geval geen zoutarm dieet.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van ��n van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

De hoeveelheid lithium in het bloed luistert zeer nauw. Bij te weinig werkt het niet, maar bij te veel kunnen ernstige bijwerkingen ontstaan. U zal daarom regelmatig uw bloed moeten laten controleren.

Het is heel belangrijk dat u het consequent inneemt, zodat de hoeveelheid in het bloed constant blijft. Wees tussentijds altijd alert op de bijwerkingen. Merkt u opeens dat een bijwerking optreedt of toeneemt, dan kan dat een teken zijn dat de dosering te hoog is. Neem dan contact op met uw arts.

Belangrijke verschijnselen van overdosering zijn maagdarmklachten, spiertrekkingen, duizeligheid, slaperigheid en moeite met spreken.

3. Heeft dit middel een wisselwerking met andere medicijnen?
De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen zijn:
andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.

de volgende medicijnen kunnen de hoeveelheid lithium in het bloed doen toenemen. Hierdoor kunnen meer bijwerkingen optreden, zoals maagdarmklachten, spiertrekkingen, duizeligheid, slaperigheid en moeite met spreken. Mocht u ��n van de genoemde middelen gaan gebruiken, dan moet uw arts het lithiumgehalte in het bloed regelmatig laten meten en de dosering eventueel aanpassen.

Plasmiddelen, zoals bendroflumethiazide, chloortalidon, clopamide, epitizide, hydrochloorthiazide, indapamide, bumetanide, furosemide, amiloride, spironolacton en triamtereen.

Pijnstillers van het NSAID-type, zoals ibuprofen, ketoprofen, piroxicam, meloxicam, naproxen, diclofenac, indometacine, sulindac, azapropazon en fenylbutazon.

Hart- en vaatmiddelen van de groep ACE-remmers, zoals enalapril, captopril, benazepril, fosinopril, lisinopril, perindopril, quinapril, ramipril, trandolapril en de groep angiotensine-II-blokkers, zoals candesartan, irbesartan, losartan en valsartan Dit zijn middelen die gebruikt worden bij hoge bloeddruk, hartfalen en bepaalde nierziektes.

Metronidazol, een antibioticum.

4. Als ik dit middel gebruik, mag ik dan…
autorijden?
Rijd geen auto, zeker niet gedurende de eerste week dat u dit middel gebruikt. Beoordeel na een week hoeveel last u nog heeft van sufheid en een verminderd reactie- en co�rdinatievermogen. Meent u dat u kunt autorijden, vraag dan iemand om de eerste keren naast u te zitten en uw rijvaardigheid te beoordelen. Deze persoon kan zien of u met wisselende snelheden rijdt, slingert en ge�rriteerd reageert op normaal gedrag van medeweggebruikers. Voor uzelf is het vaak moeilijk te zien dat u minder goed rijdt.

Tips voor als u na enige tijd wilt autorijden
Rijd niet als u onscherp ziet, slaperig of duizelig bent, moeite hebt u te concentreren of wakker te blijven, of als u niet weet langs welke route u naar een bestemming bent gereden.

Drink absoluut geen alcohol als u gaat rijden. Alcohol versterkt de versuffende bijwerking van dit middel in sterke mate.

Rijd niet langer dan ��n uur, ook al voelt u zich goed.

Rijd niet ’s nachts of bij slecht weer.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u hier niets meer van merkt omdat u gewend bent geraakt aan dit middel, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Bovendien kan het gebruik van veel alcohol, net als lithium, leiden tot vocht- en zoutverlies. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

alles eten?
U mag alles eten.

5. Kan ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?
Zwangerschap
Gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap verhoogt de kans op aangeboren afwijkingen bij het kind. Zorg daarom dat u NIET in verwachting raakt zolang u dit middel gebruikt. Gebruik dus voor goede anticonceptie. Bent u toch in verwachting geraakt, of wilt u binnenkort zwanger worden, overleg dan direct met uw arts. Dan kunt u samen het risico van de zwangerschap afwegen tegen het risico van onderbreking van de behandeling. Bovendien kan de arts de behandeling aanpassen en meer controles uitvoeren.

Borstvoeding
Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Van dit middel komt veel in de moedermelk terecht. Het geeft dan bijwerkingen bij het kind.

6. Hoe moet ik dit middel gebruiken?
Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Slik tabletten met een vertraagde afgifte, te herkennen aan de afkorting �MGA�, in hun geheel door. Deze tabletten niet kauwen of fijnmaken, omdat dan onbedoeld al het werkzame bestanddeel tegelijk vrijkomt. De tabletten zijn zo gemaakt, dat ze langzaam oplossen, waardoor ze minder bijwerkingen geven en langer werken.
Huisgenoten die zelf geen lithium gebruiken moeten hun handen wassen nadat ze de tabletten hebben aangeraakt.

Wanneer?
Als u dit middel ��n keer per dag neemt, neem het dan ’s avonds. Bij bloedcontrole moet namelijk de volgende ochtend, twaalf uur na de laatste inname het bloed afgenomen worden.

Hoe lang?
Is de acute manische periode voorbij, dan zult u dit middel meestal nog lange tijd moeten gebruiken om een nieuwe manie te voorkomen. Wel zal arts de dosering in die periode meestal verlagen.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?
Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn
Als u dit middel ��n keer per dag gebruikt
Duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Als u dit middel twee keer per dag gebruikt
Duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Als u dit middel drie keer per dag gebruikt
Duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Als u dit middel vier keer per dag gebruikt
Duurt het nog meer dan ��n uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan ��n uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Neem nooit een dubbele dosis. Bij dit geneesmiddel heeft een te hoge dosering snel schadelijke gevolgen.

8. Kan ik zomaar met dit middel stoppen?
Nee, veel mensen krijgen na stoppen met lithium opnieuw last van manieên. Overleg daarom goed met uw arts als u overweegt te stoppen.

Als u gaat stoppen, bouw dan langzaam af, in overleg met uw arts, over een periode van minimaal vier weken. Als u geleidelijk afbouwt heeft u minder kans op meteen een nieuwe manische of depressieve periode.
Bron: http://www.apotheek.nl