Tekst/scenario : Stijn Schenk
Illustraties: Amanda “Roobi Tuesday” majoor