Ga terug naar de instellingen-overzicht.
Pretty Woman
Achter Clarenburg 25
3511 JH UTRECHT
Telefoon: (030) 231 71 00
E-mail: prettywoman@stichtingstade.nl
Internet: http://www.stichtingstade.nl

Korte geschiedenis van Pretty Woman De laatste jaren worden politie, onderwijs en welzijnswerkgeconfronteerd met meisjes die de prostitutie ingelokt worden. Dit gebeurt na het aangaan van relaties met bepaalde vriendjes, die het doel hebben de meisjes zo ver te krijgen dat ze zich voor hen prostitueren. Pretty Woman is in het leven geroepen omdat het aantal slachtoffers van deze praktijken sterk toenam. Pretty Woman is een stadsbreed hulpverleningsproject met een preventief karakter, onderdeel van Stade. Voor wie.... Pretty Woman biedt hulpverlening aan minderjarige meisjes met risicovolle contacten, die een verhoogd risico lopen om in de prostitutie terecht te komen, de zogeheten 'risicomeisjes'. De tweede groep waar het project zich op richt zijn jongmeerderjarige (gedwongen) prostitutie 'praktiserende meisjes' en risicomeisjes binnen deze leeftijscategorie. Methodiek Pretty Woman heeft een geheel eigen methodiek. Zowel de methodiek als de daar uit vloeiende werkwijze is uniek in Nederland en nog niet eerder toegepast op de relatief nieuwe doelgroep. De meisjes uit de doelgroep hebben een achtergrond vol trauma's: - ze zijn per definitie opgegroeid in een onveilig gezin en in mindere of meerdere mate affectief verwaarloosd. - Het merendeel van de meisjes is hiernaast tevens slachtoffer van lichamelijk en/of seksueel geweld. Pretty Woman wekt vanuit de principes van de vrouwenhulpverlening en vanuit 'relatieverslavingstheorie' van Robin Norwood. Pretty Woman benoemt relatieverslaving (het consequent aangaan van ongezonde liefdesrelaties), het seksualiseren van gedrag, prostitutie etc. in termen van 'overlevingsmechanismen en strategieŽn'. Individuele hulpverlening De hulpverlening is outreachend en laagdrempelig. Bij aanvang zoeken de hulpverleensters actief contact met het meisje. De individuele hulpverlening is intensief en er wordt een vertrouwensband aangegaan. Samen met het meisje wordt er een link gelegd tussen traumatische (jeugd) ervaringen en haar huidige manier van omgaan met liefde, c.q. haar neiging consequent te vallen op de verkeerde jongens (pooiers). Uitgangspunt is het meisje inzicht te bieden in haar overlevingsmechanisemen en haar eigenwaarde te vergroten, opdat ze op een andere manier voor zichzelf kan leren zorgen. Het erkennen en bespreekbaar maken van trauma's bervordert verwerking. Deze erkennning, de verwerking en het toenemen van de eigenwaarde doen de gevoeligheid voor het appŤl van de pooers afnemen. De laagdrempeligheid van het project is hierbij van essentieel belang. Door de huiselijke sfeer in het pand en een open en warme benadering ervaren de meisjes Pretty Woman als een veilige plek, waar ze met hun trauma's en geheimen terecht kunnen. Met name voor allochtone meisjes (50% van de doelgroep) is dit belangrijk omdat ze in hun eigen omgeving vaak moeilijk kunnen praten over met 'eer-en-schande' beladen onderwerpen als liefde, seksualiteit en misbruik. Naast emotionele versterking is er aandacht voor alle overige leefgebieden. Ouders, school en andere belangrijke personen uit de leefomgeving van het meisje worden actief bij de hulpverlening betrokken. Daarnaast worden alle gangbare vormen van materiŽle hulpverlening geboden. Preventieve voorlichting Pretty Woman geeft preventieve voorlichting aan groepen meisjes/jongeren op scholen, in buurtcentra, in de moske, in de meisjesgevangenis etc. Tijdens het speciaal ontwikkelde thema wordt er voorlichting gegeven over de werking van ronselpraktijken, gepraat over of hier in de groep persoonlijke ervaringen mee zijn en informatie gegeven over hoe in dit geval te handelen. Verwijzen Wilt u meer informatie over het project of een meisje aanmeldenm dan kunt u ons telefonisch berieken van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 17.00 uur. (vrijdag gesloten). Tekst uit de folder van Pretty Woman