Seksueelgeweld.nl
mailinglist contact plaatsing steundesite nooduitgang
Seksueelgeweld.nl
hulp
informatie
lotgenoten
website
Welkom
 
Welkom op de Hulppagina Seksueel Geweld. Een website voor slachtoffers van seksueel geweld en de mensen om hen heen. Doelstelling van deze site is het toegankelijker maken van hulp en lotgenotencontact. Deze website wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Je zult dus een lichte vorm van moderatie aantreffen, maar de echte verantwoordelijkheid ligt bij de bezoekers zelf.
Wij willen graag dat deze website een stimulerende omgeving biedt, waarin mensen kunnen groeien en zich op hun gemak voelen. Het sleutelwoord hierbij is respect. Wij vragen onze bezoekers elkaar met respect te behandelen en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de sfeer op deze website. Een goede website maken we met elkaar!


Nieuws Updates
 
26 oktober 2013
Seksueelgeweld heeft ook een facebookpagina.

3 - 10 - 2013
Wij doen onze uiterste best om nieuwe geregistreerden zo snel mogelijk te activeren, maar soms kan hier enige tijd tussen zitten. Onder mededelingen boven aan het forum kun je zien of je account geactiveerd is om vervolgens te kunnen inloggen en gebruik kan maken van ons forum. Namens Team Seksueel Geweld

23-04-2013
Chat ‘Meet and Greet’ – alle dagen tussen 19.30 en 20.30 (uitgezonderd op woensdag en donderdag) We hebben kunnen vaststellen dat lotgenoten op alle mogelijke momenten van de dag inloggen op de chat (deze is toegankelijk 24u/24u). Hierdoor kan het zijn dat iemand inlogt en geen andere lotgenoten treft. We willen de kans dat meerdere lotgenoten zich treffen op de chat verhogen door dagelijks een ‘Meet and Greet’ te voorzien. Tijdens dit uurtje kunnen dan verdere afspraken gemaakt worden tussen de lotgenoten en kan men kennismaken met nieuwe lotgenoten. We willen mede hierdoor de zekerheid bieden aan nieuwe mensen, dat er dagelijks een mogelijkheid bestaat te praten met andere lotgenoten op de chat.Tijdens de opstartfase van de chat ‘Meet en Greet’ zal een moderator aanwezig zijn, enerzijds om nieuwkomers de kans te geven zich voor te stellen en vragen te stellen, en anderzijds om een permanente aanwezigheid tussen 19.30 en 20.30 te kunnen verzekeren. Namens het Team Seksueel Geweld
> Lees meer

1-10-2012
Vanaf vandaag - 1 oktober 2012 - kunnen slachtoffers van seksueel misbruik die niet weten welke instantie hen het beste kan helpen terecht bij de landelijke Hulplijn Seksueel Misbruik, via 0900-9999 001 en https://www.hulplijnseksueelmisbruik.nl/. De hulplijn is er voor slachtoffers van seksueel misbruik in het verleden en het heden. Ook getuigen van seksueel misbruik en mensen die een slachtoffer willen helpen, kunnen bij de hulplijn hun verhaal kwijt. Bekijk het volledige bericht onder hulpinstellingen op ons forum.