Seksueelgeweld.nl
mailinglist contact plaatsing steundesite nooduitgang
Seksueelgeweld.nl
hulp
informatie
lotgenoten
website
Welkom
 
Welkom op de Hulppagina Seksueel Geweld. Een website voor slachtoffers van seksueel geweld en de mensen om hen heen. Doelstelling van deze site is het toegankelijker maken van hulp en lotgenotencontact. Deze website wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Je zult dus een lichte vorm van moderatie aantreffen, maar de echte verantwoordelijkheid ligt bij de bezoekers zelf.
Wij willen graag dat deze website een stimulerende omgeving biedt, waarin mensen kunnen groeien en zich op hun gemak voelen. Het sleutelwoord hierbij is respect. Wij vragen onze bezoekers elkaar met respect te behandelen en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de sfeer op deze website. Een goede website maken we met elkaar!


Wij begrijpen dat het voor sommigen moeilijk kan zijn om dit bericht te delen, maar onze website: www.seksueelgeweld.nl is zo enorm belangrijk voor ons!
Als je slachtoffer bent van zedenza(a)ken, kom je vaak niet eens toe aan bijv. aangifte, want voor de meesten van ons is het een enorm dilemma. Helaas is er nog steeds zo weinig hulp bij diverse instantie's. Daarom is de site zo belangrijk, plenty mogelijkheden; je kunt je verhaal kwijt, mag alle vragen stellen en chatten met mede-lotgenoten is ook van groot belang!
Wat heel belangrijk is, dat mede-lotgenoten, ouders en partners anoniem (nicknaam) mogen zijn. Mocht je het niet willen delen, wellicht dan een donatie zodat wij verder kunnen gaan en ook om het nog steeds bestaande TABOE te doorbreken!

Bedenk ook eens dat wanneer er weer een verschrikkelijk item prominent in de media staat, dat het veelal niet om één slachtoffer gaat, maar vaak om meerderen....een ware hel waar de meeste "normale" mensen niet eens bij stil willen/durven staan of misschien het niet eens geloven. Dus lees je een artikel in de krant of op internet, hoor je een uitzending op de radio of zie je een uitzending op televisie, bedenk dan dat het vaak om meerdere slachtoffers gaat, die geholpen moeten worden!


PS: Het kan zomaar zijn dat je onze droom tegenkomt, maar zelf ook slachtoffer bent en in een staat van de nachtmerrie verkeerd, geen stappen meer weet of durft te zetten. Wij willen en kunnen je daarbij helpen, bezoek onze openbare website en ga eens lezen waar mede-lotgenoten tegen aan lopen. Het kan schaamte wegnemen en meer lucht geven voor een volgende stap om bijv. te chatten. Een mail versturen naar infoatseksueelgeweld.nl kan/mag ook altijd en wij zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden.

Hieronder volgt de link; http://www.dreamordonate.nl/2680-help-ons-helpen


Wij vragen van niemand grote bedragen, maar het laagste bedrag om te doneren is 5 euro en als alle lotgenoten, hun ouders of partners dit willen overmaken dan blijven wij altijd bereikbaar, onze droom dus!


Warme groet,

Team seksueelgeweld.nl


Nieuws Updates